EWALUACJA PROGRAMU

Słowo ewaluacja pochodzi z języka francuskiego i oznacza oszacowanie lub określenie wartości, czasem również oznacza ocenę.Wprawdzie istnieje wiele bardzo różnych definicji ewaluacji, ale każda z nich wyraża jej oceniający charakter.
Podstawowym zadaniem ewaluacji jest opisanie rezultatów końcowych i oceny faktów. Pod uwagę należy wziąć fakty zarówno z pozytywnej, jak i negatywnej strony.  W wyniku ewaluacji powinno się uzyskać dogłębną diagnozę sytuacji, co pozwoli na korektę działań i podejmowanie decyzji.
Każda ewaluacja musi dostarczyć szeregu informacji, które pozwolą oszacować efektywność i jakość badanego przedsięwzięcia w kategoriach poprawy jakości, zmiany postaw, wzrostu wiedzy i umiejętności i osiągania wymaganych standardów.
 Problem badawczy
Celem ewaluacji programu jest sprawdzenie, czy zajęcia przewidziane programem autorskim przyczyniają się do rozwoju aktywności twórczej i zaspokajają podstawowe potrzeby psychofizyczne dzieci uczestniczących w programie.
Narzędzia pomiaru
Do pomiaru proponuję wykorzystać ankiety dla uczniów i ich rodziców. Dzięki nim można sprawdzić, jak często podczas zajęć teatralnych pojawiają się odczucia lub zachowania niżej opisane.
 
Ankieta ewaluacyjna skierowana do ucznia
Zaznacz jak często podczas zajęć teatralnych pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.
1.     Chętnie w zajęciach teatralnych.
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
2.     Czuję się pewnie podczas zajęć, bowiem mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
3.     Boję się indywidualnych ćwiczeń przy całej grupie
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
4.     Potrafię wykonać ćwiczenie.
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
5.     Wiem, co mogę zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę, wyrecytować  wiersz
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
6.     Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela.
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
7.     Przyswojenie zagadnień analizowanych na zajęciach i aktywny udział zapewnia sukces i tym samym sukces przedstawienia i całej grupy .
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
8.     Chętnie w domu wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela.
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
9.     Wspólne z kolegami, koleżankami pracujemy poza szkołą i lekcjami nad przygotowaniem przedstawienia.
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY
10. Czuję się kimś ważnym w zespole
ZAWSZECZĘSTOCZASAMIRZADKONIGDY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz