piątek, 13 lutego 2015

SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem. Książka i jej autorzy.

EDUKACJA TEATRALNA

Cele
Budzenie zainteresowania sztuką poprzez przeżywanie i aktywne uczestnictwo


Cele operacyjne
Uczeń:
Ø  doskonali umiejętność koncentracji uwagi;
Ø  kształci umiejętność korzystania z przestrzennej wolności;
Ø  kształci umiejętność pracy w grupie;
Ø  kształci umiejętność świadomej kontroli własnego ciała;
Ø  wykonuje ćwiczenia w poprawnym mówieniu;
Ø  ćwiczy wyobraźnię;
Ø  ogląda książki;
Ø  Wypowiada się na określony temat
METODY: drama, pogadanka, wprawki teatralne
FORMY: indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Przebieg zajęć:
  1. Przypomnienie wiadomości o książkach.
a)      Jak jest zbudowana książka?
b)      Dlaczego warto czytać książki?
  1. Prezentacja książki „ Karolcia” M. Kruger
  2. Marsz na punkt – ćwiczenia ruchowe:
a)      maszerują dzieci
b)      zmiana tempa marszu
c)      stop klatka
d)     idą wielkoludy
e)      idą karzełki
  1. Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia oddechowo – dykcyjne
  2. Ćwiczenia w kręgu:
      Moje mocne strony:
-          Jestem dobry w ....
-          Mam zdolności do ....
-          Umiem dobrze ....
  1. Zabawa ruchowa: Jestem czarodziejem. 
  2. Przekaż pałeczkę – konstruowanie opowieści
  3. Improwizacje teatralne – odgrywanie scenek z ułożonej opowieści
  4. Podsumowanie zajęć: Iskierka

1 komentarz: