czwartek, 12 lutego 2015

SCENARIUSZ ZAJĘĆ:Przygotowujemy przedstawienie ”O biednym wilku i przebiegłym Zielonym Kapturku”

EDUKACJA TEATRALNA


Cele
Budzenie zainteresowania sztuką poprzez przeżywanie i aktywne uczestnictwo


Cele operacyjne
Uczeń:
Ø  doskonali umiejętność koncentracji uwagi;
Ø  kształci umiejętność korzystania z przestrzennej wolności;
Ø  kształci umiejętność pracy w grupie;
Ø  kształci umiejętność świadomej kontroli własnego ciała;
Ø  wykonuje ćwiczenia w poprawnym mówieniu;
Ø  ćwiczy wyobraźnię;
Ø  pracuje ze scenariuszem
Ø  słucha wskazówek reżysera
METODY: drama, pogadanka, wprawki teatralne
FORMY: indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Przebieg zajęć:
  1. Gimnastyka buzi i języka: 

Rozgrzewanie aparatu mowy
– po każdym ćwiczeniu parskamy jak konie dla rozluźnienia mięśni.
– rozciąganie policzków
– kląskanie
– liczenie zębów językiem
– oblizywanie się
– język szeroki jak łopata (przy otwartych ustach
– język wąski (przy otwartych ustach)
– krążenie językiem przed zębami
– sięganie językiem do brody i nosa
2. Ćwiczenia przestrzenne:
MARSZ NA PUNKT: Do ćwiczenia wyznaczona zostaje określona płaszczyzna o dowolnym kształcie i powierzchni. Grupa ustawia się po obwodzie płaszczyzny. Każdy uczestnik ćwiczenia obiera sobie w obrębie wydzielonej płaszczyzny punkt, do którego wyruszy na określony sygnał. Dzieci jednocześnie maszerują do wybranego przez siebie celu po linii prostej. Nie mogą odrywać wzroku od obranego punktu. Nie mogą też się zderzać nawzajem, czy ocierać się o siebie.

3. Opracowywanie poszczególnych scen – praca ze scenariuszem.


4. Podsumowanie zajęć – ocena pracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz