poniedziałek, 8 grudnia 2014

Historia stara jak świat - jasełka

Dorota Dankowska

SCENA 1
Stworzenie świata
MuzykaNa scenę wchodzą aniołowie – taniec, urwana muzyka
ANIOŁ 1
Na początku była ciemność
ANIOŁOWIE
Była ciemność
ANIOŁ 2 Niech się stanie światłość – RZEKŁ BÓG
ANIOŁOWIE I stała się światłość!

Muzyka spokojna, aniołowie poruszają się w jej rytmie 
Muzyka – zmiana Wbiegają diabły mącąc harmonię i spokój 

DIABEŁ 1 Oddzielił Bóg światło od ciemności

Zmiana muzyki - aniołowie budzą się z letargu

ANIOŁ 1
Stworzył Bóg człowieka i umieścił go w rajskim ogrodzie.
ANIOŁ 2
Przykazał człowiekowi posłuszeństwo wobec Boga.
DIABEŁ 2
Ale człowiek wybrał grzech!

Muzyka

SCENA 2
(Wypędzenie z raju)
Muzyka – Archanioł wypędza Adama i Ewę z Raju - etiuda teatralna

DIABEŁ 1
I spadły na ziemię: ból. choroby i cierpienia...
ANIOŁ1
Ale Bóg nie opuścił człowieka. Obiecał mu przecież zbawienie.

SCENA 3
Zwiastowanie Maryi 
Na scenę wchodzi Maryja, za nią aniołowie. Maryja klęka do modlitwy. Aniołowie tańczą wokół niej.

ANIOŁ1
Oto niewiasta wybrana przez Boga.
ANIOŁOWIE
Nie bój się Maryja!
ANIOŁ 1
Wkrótce urodzisz Syna Bożego, który odkupi grzechy ludzi

Muzyka – aniołowie schodzą ze sceny a za nimi przesuwa się Maryja 

SCENA 4
NA EKRANIE POJAWIŁ SIĘ NAPIS CESARZ AUGUST WYDAŁ DEKRET O SPISIE LUDNOŚCI JÓZEF I MARYJA WYRUSZAJĄ DO BETLEJEM. Muzyka – Pastorałka „Siadła Maryja już bez sił” 
Na scenę wchodzi Józef i Maryja. Józef szuka dla niej noclegu, ale nikt nie chce pomóc. Między ludźmi pojawiają się diabły. 

Na scenę wchodzą aniołowie i wnoszą szopkę.
 Kolęda instrument „Mizerna cicha” . Do szopki wchodzi Maryja i Józef. Aniołowie zasłaniają ją skrzydłami. 

Na scenę wchodzą pasterze śpiewają pastorałkę „Na tym niebie” .
Pasterze kładą się spać. Jeden stoi na warcie – śpiewa (1 zwrotkę pastorałki „Pastuszek bosy” 

Na scenę wchodzą Aniołowie Kolęda: "Wśród nocnej ciszy"

 ANIOŁ1 
Nie lękaj się! Jestem posłem z nieba i przynoszę niesłychaną nowinę, w którą mimo wszystko wierzyć trzeba: 

Refren Pastuszka. Pastuszkowie idą do stajenki – Kolęda „Przybieżeli do Betlejem. Aniołowie osłaniają stajenkę. 
Pastuszkowie padają na kolana przed żłóbkiem 

PASTERZ 1
Witaj Mario, witaj Boże Dziecię! Czy w domu Boga pasterzy przyjmiecie? PASTERZ 2
Chcemy się skłonić Panu naszemu Synowi Boga tu zrodzonemu.
MARIA Dzięki składamy wam za odwiedziny.
JÓZEF: I za dary wasze dla Bożej Dzieciny.
PASTERZ 1: O, patrzcie, do stajenki idą Trzej Królowie, Idą w pięknych, drogich szatach, w koronach na głowie.

Koleda „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”

KACPER: W moim kraju, daleko na wschodzie, usłyszałem o Tobie.
Gwiazda do Cię prowadziła Dziecię położone w żłobie.
Złoto w darze Ci przyniosłem, Króla widzę w Tobie.
MELCHIOR: Z kraju mego do Ciebie długa była droga. Przywiozłem Ci kadzidło wonne, w Tobie widzę Boga.
BALTAZAR: A ode mnie wonna mirra dla Ciebie zebrana, Boś z wielkiego nieba zstąpił, aby cierpieć za nas.

ANIOŁ II: Trzej Królowie od Wschodu przybyli. Dary Panu kosztowne złożyli. ANIOŁ 3 Nad stajenką gwiazdka świeci Do stajenki idą dzieci Przed dzieciątkiem klękają i pięknie mu zaśpiewają.

Podchodzą dzieci. Wszyscy śpiewają kolędę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz